برنامه Ilka Groenewold - توسعه برای iOS و Android

محتوای منحصر به فرد در تقاضا

برنامه از خواننده هامبورگ. شما به ارمغان می آورد تمام اخبار و اطلاعات در مورد ایلکا Groenewold در آی فون و آی پاد لمسی. با برنامه همیشه محتوای منحصر به فرد در دسترس است: تصاویر، اخبار، CV، و غیره

  • مشتری:Ilka Groenewold
  • مورد نیاز:طراحی، توسعه بومی برای iOS و Android
  • وب سایت:www.ilkagroenewold.de


به نمای کلی