برنامه نقاشی چک لیست - توسعه برای IOS

فهرست برای نقاشان

آیا شما این را می دانید، اگر مواد کار را فراموش کرده اید و زمان زیادی را از دست می دهید؟ این در حال حاضر با برنامه لیست پخش نقاش است! با استفاده از چک لیست های پیش ساخته شده که می توانید با توجه به نیازهای شخصی خود سفارشی کنید، تلفن همراه خود را با آی فون یا آی پد خود کار کنید.

  • مشتری:برنامه نقاشی تیم برنامه
  • مورد نیاز: طراحی، توسعه بومی برای iOS
  • وب سایت:www.malerchecklistenapp.de


به نمای کلی