برنامه Handychat - توسعه برای آندروید

چت در تلفن هوشمند

برای مشتری Handychat.de ما یک برنامه ایجاد کرده ایم که کاربر می تواند اتاق های گفتگو یا شماره های فعلی را مشاهده کند. داده ها یا صفحات را می توان از طریق یک تارگت اداره کرد.

  • مشتری:OIM24 GmbH & Co. KG
  • مورد نیاز:توسعه بومی برای آندروید
  • وب سایت:www.handychat.de


به نمای کلی