برنامه seniorenTel - توسعه برای آندروید

تلفن برای سالمندان

seniorenTEL.de - گوشی هوشمند اندرویدی را به یک تلفن همراه ارشد آسان برای استفاده و ایمن برای استفاده تبدیل می کند! ایده آل برای مادربزرگ، مادر، پدر و پدربزرگ یا برای خودتان!

  • مشتری:seniorenTEL.de
  • مورد نیاز:توسعه بومی برای آندروید، طراحی
  • وب سایت:www.seniorentel.de


به نمای کلی