برنامه ارائه - توسعه برای IOS

ارائه كتاب

برای مشتری ما، ما یک برنامه چندرسانه ای ایجاد کرده ایم. این کار برای ارائه کتاب های موجود از ناشر انجام می شود. علاوه بر تست خواندن و گوش دادن، کاربر می تواند یک ویدیو ارائه و انتشار مطبوعات را تماشا کند

  • مورد نیاز:طراحی، توسعه بومی برای iOS


به نمای کلی