Σε αγάπη με τη Βόρεια - Διοίκηση

Τεχνική υποστήριξη και βελτιστοποίηση

Συντήρηση διακομιστή και βελτιστοποίηση απόδοσης της βάσης δεδομένων MySQL καθώς και διακομιστές Apache.

  • πελάτη:Verliebt-im-Norden.de
  • απαιτήσεις:τεχνικές συμβουλές καθώς και βελτιστοποίηση απόδοσης
  • Δικτυακός τόπος:www.verliebt-im-norden.de


στην επισκόπηση