«Εργασία με Groenewold - νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν με τον ίδιο αριθμό απόψεις ανορθόδοξες: Έτσι, δεν ήταν για τα συνήθη πλαίσια λειτουργίας της εφαρμογής, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα ERP, εκτός κινητά, και να κάνει εργονομικά βελτιστοποιημένη μπορεί επίσης να εκτυπώσετε και συνεχόμενα. - οι προγραμματιστές εφαρμογών δεν θα μπορούσε να κρατήσει για τον εαυτό τους, αλλά έπρεπε να λειτουργεί -Businessanwendungsleuten σε μια μικτή ομάδα με «παλιάς σχολής» και, τέλος, -. όχι το όλο θέμα μαζί μια σύντομη και τραγανή διαμόρφωση μερικούς μήνες, αλλά κατά τη διάρκεια πολλών ετών και πολλών βαθμίδων Αυτό δεν θα συνέβαινε σε όλους και το αποτέλεσμα θα μπορούσε να φανεί ".

πελάτη Σχόλια
Ο Δρ Oliver Düßmann
OTB GmbH