«Η εταιρεία Groenewold - τα νέα μέσα επικοινωνίας έχει αναλάβει το έργο προγραμματισμού της Messengers Yooyuu για συσκευές iOS και Android από εμάς Η αρμόδια ομάδα έκανε όλη δικές του ιδέες και βελτιώσεις της διαδικασίας ανάπτυξης stehts ένα, έτσι ώστε από Yooyuu τελικά ένα μεγάλο προϊόν για τους πελάτες μας. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία μας και τα μεγάλα κοινά έργα ».

πελάτη Σχόλια
Jens Dahmer
YooYuu GmbH

Ζητήστε δωρεάν την αρχική σας διαβούλευση τώρα!