«Έχουμε το πρώτο μας έργο με την εταιρεία Groenewold - μετατραπούν τα νέα μέσα και είναι πολύ περιεχόμενο ανατέθηκε για να αναπτύξει μια εφαρμογή iOS για την ανάγνωση και την απεικόνιση των δεδομένων του αισθητήρα μέσω Bluetooth Η εταιρεία Groenewold μας έχει υποστηρίξει στο σχεδιασμό και στη συνέχεια .. Η συνεργασία ήταν εξαιρετική και πάντα διασκεδαστική, διότι το προσωπικό έχει πολύ καλή τεχνογνωσία και καλές ιδέες για υλοποίηση και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που είχαμε κατά νου πολύ συνιστάται! "

πελάτη Σχόλια
Franziska Näpelt
IDT Europe GmbH