Εφαρμογή συλλογής δεδομένων - Ανάπτυξη για Windows Phone

Δράση προώθησης της Nokia

Για μια προώθηση Nokia, αναπτύξαμε μια εφαρμογή Windows Phone 8 για συλλογή δεδομένων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει διαφορετικά δεδομένα και να προσθέσει μια φωτογραφία σε αυτό. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή FTP.

  • πελάτη:Nokia
  • απαιτήσεις:Σχεδίαση, εγγενή ανάπτυξη για το Windows Phone 8


στην επισκόπηση

Ζητήστε δωρεάν την αρχική σας διαβούλευση τώρα!