Ιστοσελίδα Museumsdorf - Ανάπτυξη με βάση το CMS

Νέα από το μουσείο

Με βάση το Joomla δημιουργήσαμε μια νέα ιστοσελίδα για το μουσείο χωριό Cloppenburg (Museumsdorf CLP). Εκτός από ένα κατάστημα, η αρχική σελίδα προσφέρει επίσης σύνδεση με το ψηφιακό σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Entermedia.

  • πελάτη:Μουσείο Village Cloppenburg, Niedersächsisches Freilichtmuseum
  • απαιτήσεις:Δημιουργία ιστοτόπου με βάση το Joomla, τεχνική συμβουλευτική και φιλοξενία
  • Δικτυακός τόπος:www.museumsdorf.de


στην επισκόπηση