Αποκλειστική εφαρμογή ελέγχου τέντας στο σπίτι - Ανάπτυξη για iOS και Android

Ελέγξτε τις τέντες μέσω εφαρμογής

Για την εταιρεία Exclusiv Home έχουμε δημιουργήσει έναν έλεγχο τέντας. Η εφαρμογή επικοινωνεί απευθείας με την τέντα μέσω ενός WLAN. Η εφαρμογή δεν ελέγχει μόνο την τέντα, αλλά ελέγχει επίσης το φως ή τη θέρμανση. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για smartphones iOS και Android.

  • πελάτη:Exclusive Home GmbH
  • απαιτήσεις: Σχεδίαση, εγγενή ανάπτυξη για iOS και Android


στην επισκόπηση