Έλεγχος ανύψωσης μέσω χαμηλής ενέργειας Bluetooth

Έλεγχος μιας αναπηρικής πολυθρόνας με χαμηλή ενέργεια Bluetooth

Από τον πελάτη μας πήραμε τη σειρά ελέγχου του ανελκυστήρα μέσω Bluetooth Low Energy.

Η εφαρμογή επιτρέπει τον έλεγχο ενός ανελκυστήρα καρέκλα και εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σύμφωνα με δέκτη BLE με την καλύτερη σύνδεση, και αλλάζει αυτό, αν είναι απαραίτητο αυτόματα, έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί διακοπή οφείλεται σε ασθενές σήμα.

  • Πελάτης: δεν έχει δημοσιευθεί
  • απαιτήσεις: Σχεδίαση, ανάπτυξη εφαρμογών για iOS και Android


στην επισκόπηση