Επεξεργασία πληρωμών για επιχειρήσεις logistics

Εφαρμογή πληρωμής μέσω τερματικού πληρωμής WLAN

Από τον πελάτη μας από τη νότια Γερμανία πήραμε την εντολή να αναπτύξουμε μια εφαρμογή για την επεξεργασία πληρωμών για εταιρείες logistics.

Η εφαρμογή επικοινωνεί με ένα τερματικό καρτών συνδεδεμένο μέσω Wi-Fi, επιτρέποντας την πληρωμή χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

  • Πελάτης: δεν έχει δημοσιευθεί
  • απαιτήσεις: Σχεδίαση, ανάπτυξη εφαρμογών για το Android


στην επισκόπηση

Ζητήστε δωρεάν την αρχική σας διαβούλευση τώρα!