Έλεγχος φωτισμού μέσω BLE

Ελέγξτε τη φωτεινή δέσμη ενυδρείων μέσω Bluetooth Low Energy

Λάβαμε την παραγγελία από την Waltron GmbH για τον προγραμματισμό μιας εφαρμογής ελέγχου φωτισμού.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, οι καθημερινές ρουτίνες μπορούν να οριστούν και να αποσταλούν μέσω Bluetooth στο φως. Είναι επίσης δυνατή η ενημέρωση του λογισμικού ελέγχου φωτισμού.

  • Πελάτης: WALTRON GmbH
  • απαιτήσεις: Σχεδίαση, ανάπτυξη εφαρμογών για iOS
  • iOS app:Λήψη
  • Δικτυακός τόπος:www.daytime.de


στην επισκόπηση

Ζητήστε δωρεάν την αρχική σας διαβούλευση τώρα!