ενότητα μέσα ενημέρωσης

Διαχείριση μέσων για μια εφαρμογή

Για την OTB GmbH από το Βερολίνο, έχουμε αναπτύξει έναν τομέα διαχείρισης για τα ΜΜΕ. Ο χρήστης μπορείτε εδώ τα έγγραφα PDF, βίντεο και άλλα μέσα ενημέρωσης βάλει σε μια δομή φακέλου που μετατρέπονται σε

εμφανίζεται μια εφαρμογή IOS. Είναι επίσης δυνατό να ζητήσετε μια απόδειξη ανάγνωσης για τα παρεχόμενα έγγραφα και μηνύματα PDF.

Για σημαντικά έγγραφα, θα αποσταλεί υπενθύμιση στον χρήστη της εφαρμογής μετά τις X ημέρες.

  • πελάτη:GHD Health GmbH
  • Απαιτήσεις: Σχεδιασμός, ανάπτυξη πύλης με βάση php / mysql / jquery και σύνδεση με διάφορα ERP συστήματα


στην επισκόπηση