πυξίδα προσφοράς

Παρουσίαση των επιλογών προμήθειας της δικής σας εταιρείας

Για την GHD Gesundheits GmbH δημιουργήσαμε μια πύλη για την εμφάνιση επιλογών φροντίδας. Η πύλη συνδέεται με διάφορα συστήματα μέσω της διασύνδεσης και μπορεί να γίνει με μερικά μόνο κλικ

δείχνουν τις επιλογές εφοδιασμού σε όλη τη Γερμανία

  • πελάτη:GHD Health GmbH
  • Απαιτήσεις: Σχεδιασμός, ανάπτυξη πύλης με βάση php / mysql / jquery και σύνδεση με διάφορα ERP συστήματα


στην επισκόπηση