Εκτύπωση υφασμάτων Albers Shop - Ανάπτυξη

Κατάστημα με βάση το Magento

Έχουμε αναλάβει τη φιλοξενία, συντήρηση και επέκταση του υπάρχοντος καταστήματος Albers από την Aschendorf.

Η εκτύπωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Albers Shopsystem βασίζεται στο Magento και προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

  • πελάτη:Josef Albers GmbH
  • απαιτήσεις:προγραμματισμός
  • Δικτυακός τόπος:www.textildruck-albers24.de


στην επισκόπηση