Εφαρμογή ενεργού υπολοίπου - Ανάπτυξη για iOS

Υπολογισμός στοιχείων ενεργητικού

Για την Activ Bilanz GmbH δημιουργήσαμε μια εφαρμογή Active Blinanz για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων.

  • πελάτη:Ενεργός ισολογισμός GmbH
  • απαιτήσεις:Σχεδίαση, ανάπτυξη εγγενών εφαρμογών για iOS
  • Δικτυακός τόπος:www.activbilanz.de/


στην επισκόπηση

Ζητήστε δωρεάν την αρχική σας διαβούλευση τώρα!