Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τη φύση, την έκταση και το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής αναφέρεται «δεδομένα») μέσα σε αποθεματικά μας και των σχετικών ιστοσελίδων του, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο και την εξωτερική σύνδεση παρουσίες, όπως τα προφίλ κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης μας με την παρακάτω ( συλλογικά αναφέρεται ως "ηλεκτρονική προσφορά"). Όσον αφορά την ορολογία που χρησιμοποιείται, όπως το «μεταποίηση» ή «ελεγκτή» αναφερόμαστε στους ορισμούς στο άρθρο. 4 του κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DSGVO).

υπεύθυνος

Groenewold - νέα μέσα eK
Μεγάλη Roßbergstraße 3a
26789 Leer
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση Για να εμφανίσετε την Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη!
Διευθύνων Σύμβουλος / Ιδιοκτήτης: Björn Groenewold
Σύνδεση με το αποτύπωμα: https://groenewold-newmedia.de/impressum
Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων / r: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση Για να εμφανίσετε την Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη!

Τύποι επεξεργασμένων δεδομένων:

- Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις).
- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου).
- Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).
- Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι επισκέψεων, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).
- Δεδομένα μεταγωγής / επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Κατηγορίες προσβεβλημένων ατόμων

Επισκεπτών και χρηστών της διαδικτυακής προσφοράς (εφεξής αναφερόμαστε στα άτομα που επηρεάζονται ως "χρήστες").

Σκοπός της επεξεργασίας

- Παροχή της ηλεκτρονικής προσφοράς, των λειτουργιών και του περιεχομένου της.
- Απαντήσεις στα αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία με τους χρήστες.
- Μέτρα ασφαλείας.
- Μέτρηση / Μάρκετινγκ

Χρησιμοποιημένοι όροι

«Προσωπικές πληροφορίες» είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (το «υποκείμενο των δεδομένων»)? ως αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω της ανάθεσης σε ένα αναγνωριστικό, όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, τα δεδομένα θέσης, σε μια ηλεκτρονική ταυτοποίηση (π.χ. μπισκότο) ή ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά, η έκφραση της φυσικής, φυσιολογικά, η γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω ατόμου είναι.

"Επεξεργασία": κάθε διαδικασία που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιασδήποτε τέτοιας διαδικασίας που σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα. Ο όρος πηγαίνει μακριά και περιλαμβάνει σχεδόν κάθε χειρισμό δεδομένων.

«Ψευδώνυμα» η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορεί πλέον να ανατεθεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα, χωρίς τη βοήθεια των πρόσθετων πληροφοριών, εφόσον αυτό πρόσθετες πληροφορίες να διατηρούνται χωριστά και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν εκχωρηθεί σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Προφίλ» κάθε είδους αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν φυσικό πρόσωπο, σε ιδιαίτερες πτυχές που σχετίζονται με την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, την προσωπική Ανάλυση ή πρόβλεψη προτιμήσεων, συμφερόντων, αξιοπιστίας, συμπεριφοράς, εντοπισμού ή μετεγκατάστασης αυτού του φυσικού προσώπου.

Ως «υπεύθυνο πρόσωπο» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή ο οργανισμός που αποφασίζει, μόνος ή σε συνεννόηση με άλλους, τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

"Επεξεργαστής": φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Σχετικές νομικές βάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 13 DSGVO, σας ενημερώνουμε για τη νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων μας. Εκτός εάν αναφέρεται η νομική βάση στη δήλωση προστασίας δεδομένων, ισχύουν τα εξής: Η νομική βάση για τη λήψη της συγκατάθεσης είναι το άρθρο 6 παρ. 1. α και το άρθρο 7 DSGVO, η νομική βάση της επεξεργασίας για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας και η εκτέλεση των συμβατικών μέτρων καθώς και η απάντηση στις έρευνες είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit. b DSGVO, η νομική βάση για την επεξεργασία για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit. c DSGVO και η νομική βάση για την επεξεργασία για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit. f DSGVO. Σε περίπτωση που ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το άρθρο 6 παρ. 1 αναγράφεται. d DSGVO ως νομική βάση.

μέτρα ασφαλείας

Συναντιόμαστε, σύμφωνα με το άρθρο. 32 DSGVO τεχνική κατά την εξέταση της προηγούμενης τεχνολογίας, το κόστος της εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, τις συνθήκες και τους σκοπούς της επεξεργασίας και η διαφορετική πιθανότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, κατάλληλων και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο προστασίας κατάλληλο για τον κίνδυνο.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η προστασία της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων ελέγχοντας τη φυσική πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς και το να τους ανησυχία πρόσβασης, εισόδου, μετάδοσης, την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και ο διαχωρισμός τους. Επιπλέον, έχουμε καθιερώσει διαδικασίες για να εξασφαλίσει την αντίληψη των επηρεάζεται δικαιώματα, τη διαγραφή των δεδομένων και να ανταποκρίνεται στα δεδομένα κινδύνου. Μπορούμε επίσης να λαμβάνουν υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων ήδη στην ανάπτυξη ή την επιλογή του υλικού, του λογισμικού και των διαδικασιών σύμφωνα με την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και το σχεδιασμό της ιδιωτικής ζωής φιλικό προς προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (άρθρο. 25 DSGVO).

Συνεργασία με τους μεταποιητές και τρίτους

Αν δεν (επεξεργαστές τάξη ή τρίτους) αποκαλύπτουν ως μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων μας και σε άλλα μέρη, που στέλνουν σε αυτό ή αλλιώς να τους δώσει πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό γίνεται μόνο βάσει νόμιμης άδειας (για παράδειγμα, όταν η μεταφορά των δεδομένων σε τρίτους, όπως απαιτείται από την υπηρεσία πληρωμών, acc. άρθ. 6 παρ. e-mail 1 β DSGVO να εκπληρώσει το συμβόλαιο), που έχουν συμφωνήσει να αποτελεί νομική υποχρέωση παρέχει ή με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (π.χ. κατά τη χρήση επόπτη, web hosting, κλπ).

Αν αναθέσουμε σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων βάσει μιας λεγόμενης «σύμβασης επεξεργασίας παραγγελιών», αυτό γίνεται με βάση το άρθρο 28 DSGVO.

Μεταφορές σε τρίτες χώρες

Αν δεν ((δηλαδή εκτός της Ένωσης ευρωπαϊκά) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) δεδομένα σε μια διαδικασία τρίτη χώρα ή αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών τρίτων μερών ή αποκάλυψη ή η μεταφορά των δεδομένων σε τρίτους, μόνο αυτό συμβαίνει όταν συμβαίνει να εκπληρώσει τις συμβατικές του (πριν) τα καθήκοντα μας με βάση τη συγκατάθεσή σας, λόγω της νομικής υποχρέωσης ή βάσει των νομίμων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη των νομικών ή συμβατικών αδειών, διαδικασία ή αφήνουμε τα δεδομένα σε τρίτη χώρα μόνο με την παρουσία των ειδικών απαιτήσεων της Τέχνης. 44 επ. Της διαδικασίας DSGVO. Δηλαδή, η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται, για παράδειγμα, με βάση ειδικές διασφαλίσεις, όπως το επίσημα αναγνωρισμένο εύρεση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων της ΕΕ (π.χ. για τις ΗΠΑ, μέσω της «Απόρρητο Shield») ή τήρηση επίσημα αναγνωρισμένες ειδικές συμβατικές υποχρεώσεις (τα λεγόμενα «τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες»).

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δεδομένα, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO.

Έχετε ανάλογα. Το άρθρο 16 DSGVO έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την ολοκλήρωση των δεδομένων που αφορούν εσάς ή τη διόρθωση των εσφαλμένων δεδομένων που αφορούν εσάς.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσουν, σύμφωνα με το άρθρο. 17 DSGVO ότι τα δεδομένα που αφορούν θα διαγραφούν αμέσως, ή, εναλλακτικά, σύμφωνα με το άρθρο. 18 DSGVO να απαιτήσει περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε ότι τα δεδομένα που σας αφορούν θα παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO και θα διαβιβάζονται σε άλλα υπεύθυνα πρόσωπα.

Έχετε στολίδι. Το άρθρο 77 DSGVO το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

απόσυρση

Έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με. Το άρθρο 7 παρ. 3 DSGVO ισχύει για το μέλλον

δικαίωμα να

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχτείτε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 21 GDPR. Η αντίρρηση μπορεί να ασκηθεί ειδικά κατά της μεταποίησης για λόγους άμεσης εμπορίας.

Τα cookies και το δικαίωμα αντιρρήσεων σε διαφημιστικό ταχυδρομείο

Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών. Διαφορετικές πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν στα cookies. Το cookie χρησιμοποιείται κυρίως τις πληροφορίες σε ένα χρήστη (ή τη συσκευή στην οποία είναι αποθηκευμένο το cookie) για την αποθήκευση, κατά τη διάρκεια ή και μετά την επίσκεψή του σε οποιαδήποτε αποθέματα. Καθώς ένα προσωρινό cookie ή «cookies συνεδρίας» ή «παροδικό cookies» τα λεγόμενα cookies που διαγράφονται αφού ο χρήστης αφήνει ένα online προσφορά και κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης του. Σε ένα τέτοιο cookie, για παράδειγμα, το περιεχόμενο ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί. Ο όρος "μόνιμο" ή "επίμονο" αναφέρεται σε cookies που παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί αν οι χρήστες την επισκέπτονται μετά από αρκετές ημέρες. Ομοίως, σε ένα τέτοιο cookie μπορούν να αποθηκευτούν τα συμφέροντα των χρηστών, τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης εύρους ή για λόγους μάρκετινγκ. Ως «cookie τρίτου μέρους» αναφέρονται τα cookies που προσφέρονται από άλλες εταιρείες από τον υπεύθυνο, ο οποίος διευθύνει την online προσφορά (αλλιώς, αν είναι μόνο τα cookies μιλάμε για «cookies αρχικού κατασκευαστή»).

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωρινά και μόνιμα cookies και να το διευκρινίσουμε στο πλαίσιο της πολιτικής απορρήτου μας.

Αν οι χρήστες δεν θέλουν τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή τους, θα τους ζητηθεί να απενεργοποιήσουν την επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς.

Μια γενική αντίθεση ενάντια στη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται για το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο μπορεί σε μια ποικιλία υπηρεσιών, ειδικά στην περίπτωση της παρακολούθησης, από την πλευρά των ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/ ή από την πλευρά της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/ να εξηγηθεί. Επιπλέον, η αποθήκευση των cookies μπορεί να επιτευχθεί με την απενεργοποίηση στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Σημειώστε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς.

Διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργάζεστε από εμάς διαγράφονται ή περιορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 DSGVO. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς διαγράφονται μόλις αυτά δεν απαιτούνται πλέον για το σκοπό τους και η διαγραφή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τυχόν νόμιμες απαιτήσεις αποθήκευσης. Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτείται για άλλους και νόμιμους σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα έχουν αποκλειστεί και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να φυλάσσονται για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους.

Μετά τις νομικές απαιτήσεις στη Γερμανία, την αποθήκευση ειδικά για 10 χρόνια 147 AO, 1 παραγράφου σύμφωνα με §§ 257 παρ .. 1 αρ. 1 και 4, παρ. 4 HGB (βιβλία, αρχεία, εκθέσεις διαχείρισης, λογιστικά έγγραφα, λογιστικά βιβλία, σημασία για τη φορολογία έγγραφα, κλπ) και 6 χρόνια, σύμφωνα με την § 257 παρ. 1 αρ. 2 και 3, παρ. 4 HGB (εμπορικά γράμματα).

Σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς στην Αυστρία την αποθήκευση ιδιαίτερα 7 J σύμφωνα με την § 132 παρ. 1 ΒΑΟ (λογιστικά έγγραφα, αποδείξεις / τιμολόγια, τους λογαριασμούς, κουπόνια, επαγγελματικά έγγραφα, κατάσταση εσόδων και δαπανών, κ.λπ.), για 22 χρόνια σε σχέση με τη γη και για 10 χρόνια για έγγραφα που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται, των τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε μη επιχειρηματίες στα κράτη μέλη της ΕΕ και για το μίνι one-stop shop ζητείται (MOSS).

Επεξεργασία επιχειρήσεων

Επιπλέον επεξεργαζόμαστε
- Στοιχεία σύμβασης (π.χ. αντικείμενο, όρο, κατηγορία πελατών).
- Δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, ιστορικό πληρωμών)
από τους πελάτες μας, τις προοπτικές και τους συνεργάτες μας με σκοπό την παροχή συμβατικών υπηρεσιών, υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών, μάρκετινγκ, διαφήμισης και έρευνας αγοράς.

υπηρεσιών του Οργανισμού

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας, στο πλαίσιο των συμβατικών υπηρεσιών μας, η οποία περιλαμβάνει την εννοιολογική και στρατηγικές συμβουλές, σχεδιασμός της εκστρατείας, το λογισμικό και την ανάπτυξη του σχεδιασμού / συμβουλών ή ιατρική περίθαλψη, την υλοποίηση των ενεργειών και διαδικασιών / διαχείρισης, διαχείρισης διακομιστή, ανάλυση δεδομένων / συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Εδώ έχουμε την επεξεργασία των δεδομένων απογραφής (π.χ., τα δεδομένα των πελατών, όπως ονόματα ή διευθύνσεις), τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμό τηλεφώνου), τα δεδομένα περιεχόμενο (π.χ., η εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο), δεδομένων των συμβάσεων (π.χ. σύμβαση, ωριμότητα), τα στοιχεία πληρωμής (π.χ., Τραπεζικός λογαριασμός, ιστορικό πληρωμών), χρήση και μεταδεδομένα (π.χ. στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της επιτυχίας των μέτρων εμπορίας). Κατ 'αρχήν, δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν πρόκειται για στοιχεία της επεξεργασίας που έχουν τεθεί σε λειτουργία. Εκείνοι που επηρεάζονται περιλαμβάνουν τους πελάτες μας, τις προοπτικές τους και τους πελάτες τους, τους χρήστες, τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τους υπαλλήλους καθώς και τρίτους. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή συμβατικών υπηρεσιών, η χρέωση και η εξυπηρέτηση των πελατών μας. Οι νομικές βάσεις του αποτελέσματος της επεξεργασίας από το άρθρο 6 παρ. 1 lit. b DSGVO (συμβατικές υπηρεσίες), άρθρο 6 παρ. 1 αναφ. f DSGVO (ανάλυση, στατιστικά στοιχεία, βελτιστοποίηση, μέτρα ασφαλείας). Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών και υποδεικνύουμε την αναγκαιότητα των πληροφοριών τους. Η γνωστοποίηση σε εξωτερικούς συνεργάτες γίνεται μόνο εφόσον απαιτείται από μια παραγγελία. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων που παρέχονται σε μας στα πλαίσια μιας δεδομένα της εργασίας, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη και τις νομικές απαιτήσεις ενός πολύτιμου λίθου επεξεργασίας δουλειά. Το άρθρο 28 DSGVO και επεξεργάζεται τα δεδομένα για κανένα άλλο σκοπό εκτός από τη σειρά.

Διαγράψουμε τα δεδομένα μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης και των συγκρίσιμων υποχρεώσεων. η ανάγκη τήρησης των δεδομένων ελέγχεται κάθε τρία χρόνια. στην περίπτωση των νομικών υποχρεώσεων αρχειοθέτηση τη διαγραφή (6 HGB, J 257, gem. § 1 AO 10 J, gem. § 147 Abs. 1 παρ.) διεξάγεται μετά τη λήξη. Στην περίπτωση των δεδομένων που έχει αποκαλυφθεί σε μας κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα διαγράψουμε τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σύμβαση, ουσιαστικά μετά το τέλος της εργασίας.

Συμβατικές υπηρεσίες

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των εταίρων μας σύμβασης και τις προοπτικές, καθώς και άλλους πελάτες, τους πελάτες, τους πελάτες, τους πελάτες ή τους εργολάβους (που αναφέρεται ομοιόμορφα ως «ανάδοχος»), σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 αναμμένη β. DSGVO για να σας παρέχουμε τις συμβατικές ή προσυμβατικές υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, η φύση, το πεδίο εφαρμογής και ο σκοπός και η αναγκαιότητα της επεξεργασίας τους καθορίζονται από τη σχετική συμβατική σχέση.

Ανάμεσα στα επεξεργασμένα δεδομένα, τα κύρια στοιχεία της σύμβασης εταίρους μας (π.χ., ονόματα και διευθύνσεις), τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου) και τα δεδομένα της σύμβασης (π.χ., αχρησιμοποίητο υπηρεσίες, τους συμβατικούς όρους, τις συμβατικές επικοινωνίες, τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας) και τα στοιχεία πληρωμής ανήκει (π.χ., Στοιχεία τράπεζας, ιστορικό πληρωμών).

Κατ 'αρχήν, δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, εκτός αν αποτελούν μέρος μιας επεξεργασμένης ή συμβατικής επεξεργασίας.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και εκπλήρωση των συμβατικών υπηρεσιών και επισημαίνουμε την αναγκαιότητα των πληροφοριών τους, αν αυτό δεν είναι προφανές για τους συμβεβλημένους εταίρους. Η γνωστοποίηση σε εξωτερικά πρόσωπα ή εταιρείες θα γίνεται μόνο εφόσον απαιτείται από σύμβαση. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται σε εμάς στο πλαίσιο μιας εντολής, ενεργούμε σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη και τις νομικές απαιτήσεις.

Ως μέρος της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση IP και την ώρα της αντίστοιχης δράσης του χρήστη. Η αποθήκευση βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, καθώς και στα συμφέροντα του χρήστη όσον αφορά την προστασία από κατάχρηση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Η μεταβίβαση αυτών των δεδομένων σε τρίτους δεν είναι, εκτός εάν πρόκειται να διεκδικήσουμε τις αξιώσεις μας, Το άρθρο 6 παρ. 1 αναμμένο. στ. Το DSGVO απαιτεί ή υπάρχει νομική υποχρέωση. Το άρθρο 6 παρ. 1 αναμμένο. γ. DSGVO.

Η διαγραφή των δεδομένων, αν τα δεδομένα να εκπληρώσει τις συμβατικές ή νομικό καθήκον επιμέλειας, καθώς και για την αντιμετώπιση τυχόν εγγύηση και παρόμοιες υποχρεώσεις δεν χρειάζονται πλέον, και η ανάγκη για τη διατήρηση των δεδομένων επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια? διαφορετικά ισχύουν οι νόμιμες υποχρεώσεις αποθήκευσης.

Διοίκηση, οικονομική λογιστική, οργάνωση γραφείων, διαχείριση επαφών

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα στο πλαίσιο των διοικητικών καθηκόντων καθώς και της οργάνωσης της επιχείρησής μας, της οικονομικής λογιστικής και της τήρησης των νομικών υποχρεώσεων, όπως η αρχειοθέτηση. Με αυτόν τον τρόπο, επεξεργαζόμαστε τα ίδια δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά την εκτέλεση των συμβατικών μας υπηρεσιών. Οι αρχές επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 lit. γ. DSGVO, άρθρο 6 παρ. 1 αναφ. στ. DSGVO. Η επεξεργασία επηρεάζει τους πελάτες, τις προοπτικές, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τους επισκέπτες του ιστότοπου. Ο σκοπός και το ενδιαφέρον για την επεξεργασία είναι η διοίκηση, η οικονομική λογιστική, η οργάνωση γραφείων, η αρχειοθέτηση δεδομένων, δηλαδή τα καθήκοντα που εξυπηρετούν τη διατήρηση της επιχείρησής μας, την εκτέλεση των καθηκόντων μας και την παροχή των υπηρεσιών μας. Η διαγραφή των δεδομένων όσον αφορά τις συμβατικές υπηρεσίες και την συμβατική επικοινωνία αντιστοιχεί στις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανακοινώνουμε ή διαβιβάζουμε δεδομένα στην οικονομική διοίκηση, συμβούλους, όπως φορολογικούς λογιστές ή ελεγκτές, καθώς και άλλα γραφεία αμοιβών και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με προμηθευτές, διοργανωτές και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες βάσει των επιχειρηματικών μας συμφερόντων, π.χ. για να επικοινωνήσουμε αργότερα μαζί σας. Διατηρούμε γενικά αυτή την πλειοψηφία των δεδομένων που σχετίζονται με την εταιρεία μόνιμα.

Επιχειρηματική ανάλυση και έρευνα αγοράς

Για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων μας οικονομικά, τον προσδιορισμό των τάσεων της αγοράς, τις επιθυμίες των μερών και των χρηστών, αναλύουμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή επιχειρηματικές συναλλαγές, συμβάσεις, έρευνες, κλπ επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα απογραφής, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία της σύμβασης, στοιχεία πληρωμής, δεδομένα χρήσης, τα μεταδεδομένα βάσει του άρθρου 6 παραφ. 1 αναμμένο. στ. DSGVO, όπου τα υποκείμενα των δεδομένων περιλαμβάνουν συμβατικούς εταίρους, ενδιαφερόμενα μέρη, πελάτες, επισκέπτες και χρήστες της ηλεκτρονικής προσφοράς μας.

Οι αναλύσεις διεξάγονται με σκοπό την ανάλυση των επιχειρήσεων, την εμπορία και την έρευνα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα προφίλ των εγγεγραμμένων χρηστών με πληροφορίες, π.χ. σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Οι αναλύσεις μας βοηθούν να αυξήσουμε τη φιλικότητα προς τον χρήστη, τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας και την επιχειρηματική οικονομία. Οι αναλύσεις είναι μόνο για εμάς και δεν θα αποκαλυφθούν εξωτερικά εκτός αν είναι ανώνυμες, συγκεντρωτικές αναλύσεις αξίας.

Εάν αυτές οι αναλύσεις ή τα προφίλ είναι προσωπικά, θα διαγραφούν ή θα διαγραφούν ανώνυμα μετά τη λήξη των χρηστών, διαφορετικά μετά από δύο χρόνια από τη σύναψη της σύμβασης. Παρεμπιπτόντως, οι συνολικές επιχειρηματικές αναλύσεις και οι γενικές τάσεις δημιουργούνται ανώνυμα αν είναι δυνατόν.

Πολιτική απορρήτου στη διαδικασία αίτησης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των αιτούντων μόνο για το σκοπό και στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Η επεξεργασία των δεδομένων των υποψηφίων γίνεται με σκοπό την εκπλήρωση των (προ) συμβατικών υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 lit. β. DSGVO άρθρο 6 παραγρ. 1 lit. στ. DSGVO καθόσον η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για εμάς, π.χ. στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών (στη Γερμανία ισχύει επιπλέον § 26 BDSG).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απαιτεί από τους αιτούντες να μας παράσχουν τα στοιχεία των αιτούντων. Τα απαραίτητα στοιχεία εφαρμογής ήταν εάν στην προσφορά μια online φόρμα, προκύπτουν διαφορετικά από τις περιγραφές των θέσεων εργασίας και ουσιαστικά ανήκουν στην Προσωπικές πληροφορίες, θέσεις και διευθύνσεις επικοινωνίας και ανήκουν στα έγγραφα της αίτησης, όπως συνοδευτική επιστολή, βιογραφικό και αναφορές. Επιπλέον, οι αιτούντες μπορούν εθελοντικά να μας παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες.

Υποβάλλοντας την αίτηση σε εμάς, οι αιτούντες συμφωνούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα τους για τους σκοπούς της διαδικασίας αίτησης, σύμφωνα με τη φύση και το πεδίο εφαρμογής που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Όσον αφορά κοινοποιείται εθελοντικά ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθ. 9 παρ. 1 DSGVO ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης, η επεξεργασία είναι εκτός από το είδος. 9 παρ. 2 αναμμένη b DSGVO (π.χ. στοιχεία υγείας, όπως αναπηρία ή εθνοτική καταγωγή). Όσον αφορά ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθ. 9 παρ. 1 DSGVO να ζητηθεί από τους υποψηφίους ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης, η επεξεργασία είναι εκτός από το είδος. 9 παρ. 2 αναμμένη ένα GDPR (π.χ. δεδομένα για την υγεία, εάν είναι απαραίτητο για το επάγγελμα).

Εάν παρέχονται, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού εντύπου στην ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα θα κρυπτογραφηθούν και θα μας μεταδοθούν σύμφωνα με την τεχνολογία.
Επιπλέον, οι αιτούντες μπορούν να μας στείλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, σημειώστε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικά δεν αποστέλλονται σε κρυπτογραφημένη μορφή και ότι οι ίδιοι οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν κρυπτογράφηση. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για τη μετάδοση της εφαρμογής μεταξύ του αποστολέα και της υποδοχής στον εξυπηρετητή μας και συνεπώς συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρονικό έντυπο ή την ταχυδρομική αποστολή. Αντί να υποβάλετε αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι υποψήφιοι έχουν ακόμα την ευκαιρία να μας στείλουν την αίτηση ταχυδρομικώς.

Τα δεδομένα που παρέχονται από τους αιτούντες μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία από εμάς σε περίπτωση επιτυχούς υποβολής αίτησης για απασχόληση. Διαφορετικά, εάν η αίτηση για προσφορά εργασίας δεν είναι επιτυχής, τα δεδομένα των αιτούντων θα διαγραφούν. Τα δεδομένα των αιτούντων θα διαγραφούν επίσης εάν αποσύρεται μια αίτηση, την οποία δικαιούνται οι αιτούντες ανά πάσα στιγμή.

Η διαγραφή λαμβάνει χώρα, υπόκεινται σε νόμιμη απόσυρση των υποψηφίων, μετά τη λήξη της περιόδου έξι μηνών, έτσι ώστε να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή και μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις απόδειξη μας βάσει του νόμου για την ίση μεταχείριση. Τα τιμολόγια για την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου αρχειοθετούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς κανονισμούς.

Να πάρει πίσω σε επαφή

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου ή μέσω των κοινωνικών μέσων), οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη για την επεξεργασία της αίτησης επικοινωνίας και της επεξεργασίας, Το άρθρο 6 παρ. 1 αναμμένο. β) επεξεργασία DSGVO. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων ("Σύστημα CRM") ή σε παρόμοια οργάνωση αιτήσεων.

Διαγράψουμε τα αιτήματα, αν δεν είναι πλέον απαραίτητα. Ελέγουμε την αναγκαιότητα κάθε δύο χρόνια. Επιπλέον, ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις αρχειοθέτησης.

Φιλοξενία και ηλεκτρονική αλληλογραφία

Οι μετρήσεις που λαμβάνονται από εμάς να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες φιλοξενίας είναι η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: υποδομές και την πλατφόρμα υπηρεσιών, πληροφορικής τεχνικές υπηρεσίες συντήρησης που χρησιμοποιούν για το σκοπό της λειτουργίας της ιστοσελίδας ενέργειας, αποθήκευση και υπηρεσίες δεδομένων, e-mail, υπηρεσίες ασφαλείας και.

Εδώ έχουμε επεξεργαστεί, ή σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής πάροχο φιλοξενίας μας, στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία του περιεχομένου, δεδομένων των συμβάσεων, δεδομένα χρήσης, μετα και την επικοινωνία δεδομένων από τους πελάτες, τις προοπτικές και τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας, με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας με αποτελεσματικό και ασφαλή παροχή αυτής της ιστοσελίδας. Το άρθρο 6 παρ. 1 αναμμένο. f DSGVO σε συνδυασμό με το άρθρο 28 DSGVO (σύναψη σύμβασης επεξεργασίας συμβάσεων).

Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής

Εμείς, ή ο πάροχος φιλοξενίας μας, συλλέγουμε με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 lit. στ. DSGVO Δεδομένα σχετικά με κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται αυτή η υπηρεσία (αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα της σελίδας κατεβάσει Web, το αρχείο, την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, το ποσό των δεδομένων που μεταφέρονται, την κοινοποίηση της επιτυχούς ανάκτησης, πρόγραμμα περιήγησης, πληκτρολογήστε μαζί με την έκδοση, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, η διεύθυνση URL παραπομπής (επισκεφθεί στο παρελθόν), τη διεύθυνση IP και του αιτούντος φορέα παροχής ,

Οι πληροφορίες αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας (π.χ. για τη διερεύνηση καταχρηστικών ή δόλιων δραστηριοτήτων) για μέγιστο αριθμό 7 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα δεδομένα των οποίων η περαιτέρω διατήρηση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς απαλλάσσονται από την ακύρωση μέχρι την οριστική διευκρίνιση του συμβάντος.

Δίκτυο εμφάνισης περιεχομένου από Cloudflare

Χρησιμοποιούμε το Δίκτυο προβολής περιεχομένου (CDN) που προσφέρεται από την Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, Σαν Φρανσίσκο, CA 94107, ΗΠΑ. Η Cloudflare πιστοποιείται βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρέχοντας εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Ένα CDN είναι μια υπηρεσία που βοηθά στην παροχή περιεχομένου από την προσφορά μας στο διαδίκτυο, ειδικά σε μεγάλα αρχεία πολυμέσων, όπως γραφικά ή σενάρια, χρησιμοποιώντας περιφερειακά κατανεμημένους και συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο διακομιστές. Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς και τη διατήρηση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του CDN.

Η χρήση βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή το ενδιαφέρον για ασφαλή, αποτελεσματική παροχή, ανάλυση και βελτιστοποίηση της προσφοράς μας βάσει του διαδικτύου. Το άρθρο 6 παρ. 1 αναμμένο. στ. DSGVO.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Google Tag Διαχειριστής

Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι μια λύση που μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τις ετικέτες ιστότοπων μέσω μιας ενιαίας διεπαφής (συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του Google Analytics και άλλων υπηρεσιών μάρκετινγκ της Google στην προσφορά μας στο διαδίκτυο). Ο διαχειριστής ετικετών (ο οποίος υλοποιεί τις ετικέτες) δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, γίνεται αναφορά στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Google. οδηγίες χρήσης: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των αποθεματικών μας, κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ. DSGVO) βασίζονται σε θεμιτές μας συμφέροντα του Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων ιστού που παρέχεται από την Google, LLC ( «Google») ένα. Η Google χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφοράς από τους χρήστες μεταφέρονται συνήθως σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η Google έχει πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, για να αξιολογήσει τη χρήση των αποθεματικών μας από τους χρήστες, για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες σε αυτό το on-line την προσφορά και την παροχή άλλων, που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών διαδικτύου σε εμάς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να δημιουργηθούν ψευδώνυμα προφίλ χρήσης των χρηστών από τα επεξεργασμένα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics μόνο με ενεργοποιημένη ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP των χρηστών θα μειωθεί από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα μειωθεί εκεί.

Η διεύθυνση IP που υποβάλλεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που παρέχει η Google. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει τα δεδομένα που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση των περιεχομένων στο Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, με τη λήψη του browser plug-in που διατίθεται στην ακόλουθη σύνδεση και εγκατάσταση πέρα: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τις προσλήψεις και τις αποτροπιαστικές επιλογές, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις για την παρουσίαση των διαφημιστικών εμφανίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα διαγραφούν ή θα ανώνυμα μετά από 14 μήνες.

Google Analytics Οικουμενική

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στο σχεδιασμό ως "Universal Analytics"Ένα. «Universal Analytics» αναφέρεται σε μια διαδικασία από το Google Analytics, στην οποία η ανάλυση χρήστης βασίζεται σε ένα ψευδώνυμο το όνομα χρήστη και έτσι δημιουργεί ένα χρήστη με ψευδώνυμο προφίλ με πληροφορίες από τη χρήση των διαφόρων συσκευών (τα λεγόμενα «εντοπισμού μεταξύ συσκευών») ,

Στόχευση με το Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. συμφέροντα σε ορισμένα θέματα ή τα προϊόντα που επισκέπτονται εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών υπηρεσιών της Google και τους συνεργάτες διαφημίσεις της εμφανίζονται μόνο στους χρήστες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την on-line την προσφορά μας ή με βάση Ιστοσελίδες) που υποβάλαμε στην Google (αποκαλούμενα "επαναληπτικά μάρκετινγκ" ή "ακροατήρια του Google Analytics"). Με τα είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας πληρούν το δυνητικό ενδιαφέρον των χρηστών.

Google Adsense με εξατομικευμένες διαφημίσεις

Χρησιμοποιούμε με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των αποθεματικών μας, κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ. DSGVO) οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , ΗΠΑ ("Google").

Η Google έχει πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία AdSense, η οποία επιτρέπει στις διαφημίσεις να εμφανίζονται στον ιστότοπό μας και να μας ανταμείβουν για την εμφάνιση ή άλλη χρήση τους. Για τους σκοπούς αυτούς, τα δεδομένα χρήσης, όπως το κλικ σε μια διαφήμιση και η διεύθυνση IP των χρηστών, υποβάλλονται σε επεξεργασία, οπότε η διεύθυνση IP συντομεύεται κατά τα δύο τελευταία ψηφία. Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται με ψευδώνυμο.

Χρησιμοποιούμε το Adsense με εξατομικευμένες διαφημίσεις. Με αυτό τον τρόπο, η Google συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους βάσει των ιστότοπων που επισκέφθηκαν οι χρήστες ή των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν και των προφίλ χρηστών που δημιουργήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Οι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να ευθυγραμμίσουν τις καμπάνιες τους με αυτά τα ενδιαφέροντα, γεγονός που ωφελεί τους χρήστες και τους διαφημιζόμενους. Για τη Google, οι διαφημίσεις εξατομικεύονται όταν τα δεδομένα που συλλέγονται ή τα γνωστά δεδομένα καθορίζουν ή επηρεάζουν την επιλογή διαφήμισης. Αυτά περιλαμβάνουν προηγούμενες αναζητήσεις, δραστηριότητες, επισκέψεις τοποθεσιών, εφαρμογές, δημογραφικά στοιχεία και πληροφορίες τοποθεσίας. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει: δημογραφική στόχευση, στόχευση κατηγορίας ενδιαφέροντος, επαναληπτικό μάρκετινγκ και τις λίστες που στοχεύουν στην ισορροπία του πελάτη και του κοινού τους καταλόγους που έχουν αποσταλεί στο DoubleClick Bid Manager ή το Διαχειριστή καμπάνιας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τις προσλήψεις και τις αποτροπιαστικές επιλογές, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις για την παρουσίαση των διαφημιστικών εμφανίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Το Google Adsense με μη ατομικές διαφημίσεις

Χρησιμοποιούμε με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των αποθεματικών μας, κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ. DSGVO) οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , ΗΠΑ ("Google").

Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία AdSense, η οποία επιτρέπει στις διαφημίσεις να εμφανίζονται στον ιστότοπό μας και να μας ανταμείβουν για την εμφάνιση ή άλλη χρήση τους. Για τους σκοπούς αυτούς, τα δεδομένα χρήσης, όπως το κλικ σε μια διαφήμιση και η διεύθυνση IP των χρηστών, υποβάλλονται σε επεξεργασία, οπότε η διεύθυνση IP συντομεύεται κατά τα δύο τελευταία ψηφία. Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται με ψευδώνυμο.

Χρησιμοποιούμε το Adsense με μη ατομικές διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις δεν εμφανίζονται με βάση τα προφίλ χρηστών. Οι μη εξατομικευμένες διαφημίσεις δεν βασίζονται σε προηγούμενη συμπεριφορά χρηστών. Η στόχευση χρησιμοποιεί πληροφορίες συμφραζομένων, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής στόχευσης χονδρικής (π.χ. επιτόπου) με βάση την τρέχουσα τοποθεσία, το περιεχόμενο στον τρέχοντα ιστότοπο ή την εφαρμογή και τους τρέχοντες όρους αναζήτησης. Η Google απαγορεύει οποιαδήποτε εξατομικευμένη στόχευση, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων και της στόχευσης λίστας χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τις προσλήψεις και τις αποτροπιαστικές επιλογές, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις για την παρουσίαση των διαφημιστικών εμφανίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords και μετρήσεις μετατροπής

Χρησιμοποιούμε με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των αποθεματικών μας, κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ. DSGVO) οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , ΗΠΑ ("Google").

Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Χρησιμοποιούμε απευθείας σύνδεση μεθόδους μάρκετινγκ της Google «AdWords» για να τοποθετήσετε διαφημίσεις στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ., στα αποτελέσματα αναζήτησης, βίντεο, ιστοσελίδες, κλπ) έτσι ώστε να εμφανίζονται σε χρήστες που έχουν δήθεν ενδιαφέρον για τις διαφημίσεις. Αυτό μας επιτρέπει να προβάλλετε και σε απευθείας σύνδεση επίδειξη προσφορά μας στοχεύει να παρουσιάσει στους χρήστες με διαφημίσεις που ταιριάζουν με τα συμφέροντά τους δυνητικά. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης βλέπει διαφημίσεις για προϊόντα που αναζητά σε άλλες προσφορές στο διαδίκτυο, ονομάζεται επαναληπτικό μάρκετινγκ. Για τους σκοπούς αυτούς καλείται όταν καλείτε άλλους δικτυακούς τόπους μας και όπου το δίκτυο διαφήμισης της Google είναι ενεργή, τρέχει απευθείας από την Google έναν κωδικό από το Google και θα το κάνει. (Re) ετικέτες μάρκετινγκ (αόρατες εικόνες ή κώδικα, γνωστό και ως " Web beacons ") που ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα. Με τη βοήθειά τους είναι ένα άτομο το cookie στη συσκευή του χρήστη, που είναι ένα μικρό αρχείο που είναι αποθηκευμένο (αντί των cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν). Σε αυτό το αρχείο περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, αναφερόμενος ιστοσελίδες, που επισκέπτονται ώρες και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των περιεχομένων Σημειώνεται, αναζήτησε τα οποία ιστοσελίδες που ο χρήστης για το περιεχόμενο που έχει κάνει κλικ ενδιαφέρει και τι προσφέρει στο χρήστη.

Επιπλέον, λαμβάνουμε ένα μεμονωμένο "cookie μετατροπής". Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του cookie χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπών για εμάς. Ωστόσο, ακούμε μόνο τον ανώνυμο συνολικό αριθμό χρηστών που έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή μας και έχουν ανακατευθυνθεί σε μια σελίδα ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουμε πληροφορίες που να αναγνωρίζουν προσωπικά τους χρήστες.

Τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία με ψευδώνυμο στο δίκτυο διαφήμισης της Google. Για παράδειγμα, η Google δεν αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα ονόματα των χρηστών ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά επεξεργάζεται τα σχετικά δεδομένα με τρόπο που σχετίζεται με cookie μέσα σε προφίλ ψευδώνυμων χρηστών. Δηλαδή, από την πλευρά της Google, οι διαφημίσεις δεν διαχειρίζονται και εμφανίζονται σε ένα συγκεκριμένα προσδιορισμένο άτομο, αλλά στον κάτοχο του cookie, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κάτοχος του cookie. Αυτό δεν ισχύει αν ένας χρήστης έχει ρητά επιτρέψει στην Google να επεξεργαστεί τα δεδομένα χωρίς αυτήν την ψευδονομαυγή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τους χρήστες διαβιβάζονται στην Google και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τις προσλήψεις και τις αποτροπιαστικές επιλογές, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις για την παρουσίαση των διαφημιστικών εμφανίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick

Χρησιμοποιούμε με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των αποθεματικών μας, κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ. DSGVO) οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , ΗΠΑ ("Google").

Η Google έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο online μάρκετινγκ Google "DoubleClick" για την τοποθέτηση διαφημίσεων στο δίκτυο διαφήμισης της Google (π.χ. σε αποτελέσματα αναζήτησης, σε βίντεο, σε ιστότοπους κ.λπ.). Το Διπλό Κλικ χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση διαφημίσεων σε πραγματικό χρόνο με βάση τα φερόμενα ενδιαφέροντα των χρηστών. Αυτό μας επιτρέπει να στοχεύουμε καλύτερα διαφημίσεις για και εντός της προσφοράς μας στο διαδίκτυο, ώστε να παρουσιάζουμε μόνο διαφημίσεις σε χρήστες που ενδεχομένως ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης βλέπει διαφημίσεις για προϊόντα που αναζητά σε άλλες προσφορές στο διαδίκτυο, ονομάζεται επαναληπτικό μάρκετινγκ. Για τους σκοπούς αυτούς καλείται όταν καλείτε άλλους δικτυακούς τόπους μας και όπου το δίκτυο διαφήμισης της Google είναι ενεργή, τρέχει απευθείας από την Google έναν κωδικό από το Google και θα το κάνει. (Re) ετικέτες μάρκετινγκ (αόρατες εικόνες ή κώδικα, γνωστό και ως " Web beacons ") που ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα. Με τη βοήθειά τους, η συσκευή του χρήστη αποθηκεύει ένα μεμονωμένο cookie, δηλαδή ένα μικρό αρχείο (αντί για cookies, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκρίσιμες τεχνολογίες). Σε αυτό το αρχείο περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, αναφερόμενος ιστοσελίδες, που επισκέπτονται ώρες και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των περιεχομένων Σημειώνεται, αναζήτησε τα οποία ιστοσελίδες που ο χρήστης για το περιεχόμενο που έχει κάνει κλικ ενδιαφέρει και τι προσφέρει στο χρήστη.

Αναγνωρίζεται επίσης τη διεύθυνση IP του χρήστη, ο οποίος έχει περικοπεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και σε όλη μεταφέρονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν επίσης να συνδεθούν από την Google με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές. Εάν ο χρήστης επισκέπτεται μεταγενέστερα άλλους ιστότοπους, μπορεί να εμφανίζονται διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά τους βάσει των υποτιθέμενων ενδιαφερόντων τους βάσει του προφίλ τους χρήστη.

Τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία με ψευδώνυμο στο δίκτυο διαφήμισης της Google. Για παράδειγμα, η Google δεν αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα ονόματα των χρηστών ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά επεξεργάζεται τα σχετικά δεδομένα με τρόπο που σχετίζεται με cookie μέσα σε προφίλ ψευδώνυμων χρηστών. Δηλαδή, από την πλευρά της Google, οι διαφημίσεις δεν διαχειρίζονται και εμφανίζονται σε ένα συγκεκριμένα προσδιορισμένο άτομο, αλλά στον κάτοχο του cookie, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κάτοχος του cookie. Αυτό δεν ισχύει αν ένας χρήστης έχει ρητά επιτρέψει στην Google να επεξεργαστεί τα δεδομένα χωρίς αυτήν την ψευδονομαυγή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τους χρήστες μέσω των Υπηρεσιών Google Marketing διαβιβάζονται στην Google και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τις προσλήψεις και τις αποτροπιαστικές επιλογές, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις για την παρουσίαση των διαφημιστικών εμφανίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Εύρος μέτρησης με το Matomo

Στο πλαίσιο της ανάλυσης φάσμα των Matomo (DSGVO δηλαδή ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των online προσφορά μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ στοιχείο 1 στ ...) βασίζονται σε νόμιμα συμφέροντά μας, τα ακόλουθα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία: ο τύπος του browser που χρησιμοποιείτε και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, τη χώρα προέλευσης, την ημερομηνία και την ώρα της αίτησης, τον αριθμό των επισκέψεων, το χρόνο σας στο χώρο του ξενοδοχείου και λειτουργεί από εσάς εξωτερικές συνδέσεις. Η διεύθυνση IP των χρηστών ανώνυμα πριν αποθηκευτεί.

Το Matomo χρησιμοποιεί cookies που είναι αποθηκευμένα στους υπολογιστές των χρηστών και τα οποία επιτρέπουν μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις προσφορές μας στο διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήστη ψευδώνυμων των επεξεργασμένων δεδομένων. Τα cookies έχουν περίοδο διατήρησης μιας εβδομάδας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα αποθηκεύονται μόνο στον διακομιστή μας και δεν θα μεταβιβάζονται σε τρίτους.

Οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στη συλλογή ανώνυμων δεδομένων από το πρόγραμμα Matomo ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Σε αυτήν την περίπτωση, στο πρόγραμμα περιήγησής σας αποθηκεύεται ένα αποκαλούμενο cookie "opt-out", με αποτέλεσμα το Matomo να μην συλλέγει πλέον δεδομένα συνόδου. Αν όμως οι χρήστες διαγράψουν τα cookies τους, αυτό σημαίνει ότι το cookie opt-out διαγράφεται επίσης και πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου από τους χρήστες.

Τα αρχεία καταγραφής που περιέχουν τα δεδομένα των χρηστών θα διαγραφούν μετά από 6 μήνες το αργότερο.

[Εισάγετε εδώ το IFRAME του Matomo με το cookie opt-out (και ενεργοποιήστε την ανωνυμοποίηση IP στην περιοχή ρυθμίσεων)].

Facebook εικονοστοιχεία, εξατομικευμένα ακροατήρια και μετατροπή στο Facebook

Μέσα σε αποθεματικά μας, λόγω των νομίμων συμφερόντων μας, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των αποθεματικών μας και γι 'αυτό το σκοπό το λεγόμενο βούληση της ανάλυσης. «Facebook Pixel» το κοινωνικό δίκτυο Facebook, το οποίο λειτουργεί από το Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , ή, εάν βρίσκεστε στις ΗΠΑ, η ΕΕ, το Facebook Ireland Ltd., Μεγάλο πλατεία 4 Κανάλι, το Grand Canal Χάρμπορ, το Δουβλίνο 2, η Ιρλανδία λειτουργεί ( "Facebook"), χρησιμοποιούνται.

Το Facebook έχει πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Με τη βοήθεια του Facebook-pixel είναι το Facebook για πιθανή επισκέπτες των αποθεμάτων μας ως ομάδα-στόχος για την εμφάνιση διαφημίσεων (τα λεγόμενα. «Facebook Ads») που θα καθοριστεί. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε τα pixels Facebook για να εμφανιστεί η συνδεδεμένη με μας Facebook διαφημίσεις μόνο σε χρήστες του Facebook που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την on-line την προσφορά μας, ή ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. συμφέροντα σε ορισμένα θέματα ή τα προϊόντα που επισκέφθηκε στη βάση της Προσδιορισμένες ιστοσελίδες), τις οποίες μεταδίδουμε στο Facebook (αποκαλούμενα "προσαρμοσμένα ακροατήρια"). Με τη βοήθεια του Facebook-pixel που θέλουμε να βεβαιωθείτε ότι το Facebook διαφημίσεις μας αντιστοιχούν στο πιθανό ενδιαφέρον των χρηστών και δεν επηρεάζουν την παρενόχληση. Με τη βοήθεια του Facebook-pixel μπορούμε να κατανοήσουμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του Facebook αγγελίες για σκοπούς στατιστικής έρευνας και της αγοράς, στην οποία βλέπουμε αν οι χρήστες μετά κάνοντας κλικ στην επιλογή ανακατευθυνθεί σε μια διαφήμιση του Facebook στην ιστοσελίδα μας (το λεγόμενο. «Μετατροπής»).

Η επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook αποτελεί μέρος της πολιτικής χρήσης των δεδομένων του Facebook. Ως εκ τούτου, γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την παρουσίαση των διαφημίσεων Facebook, στην πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/policy.php, Ειδικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το εικονοστοιχείο Facebook και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Βοήθεια του Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη σύλληψη από το Facebook Pixel και στη χρήση των δεδομένων σας για την προβολή διαφημίσεων στο Facebook. Για να ορίσετε ποιοι τύποι διαφημίσεων βλέπετε στο Facebook, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα που έχει δημιουργήσει το Facebook και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στις ρυθμίσεις διαφήμισης βάσει της χρήσης: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρμα, δηλαδή υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

Επίσης, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookie για σκοπούς μέτρησης από απόσταση και διαφημιστικούς σκοπούς μέσω της σελίδας απενεργοποίησης της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου (http://optout.networkadvertising.org/) και επιπλέον την αμερικανική αμερικανική ιστοσελίδα (http://www.aboutads.info/choices) ή στον ευρωπαϊκό ιστότοπο (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) αντιφάσκουν.

Online παρουσία στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης

Διατηρούμε διαδικτυακή παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες για να επικοινωνούμε με πελάτες, προοπτικές και χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί και να τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Όταν καλούν τα αντίστοιχα δίκτυα και πλατφόρμες, οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων ισχύουν για τους αντίστοιχους φορείς εκμετάλλευσης.

Εκτός αν άλλως ορίζεται στη δήλωση απορρήτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών υπό την προϋπόθεση ότι θα επικοινωνήσουν μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, γράφουν σε απευθείας σύνδεση παρουσίες μας, όπως δημοσιεύσεις ή να μας στείλετε μηνύματα.

Ένταξη των υπηρεσιών και του περιεχομένου των τρίτων

Είμαστε μέσα σε αποθεματικά μας, με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των αποθεματικών μας, κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ. DSGVO) το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, ώστε το περιεχόμενό τους και Ενσωματώστε υπηρεσίες όπως βίντεο ή γραμματοσειρές (συλλογικά αναφέρονται ως "περιεχόμενο").

Αυτό πάντα προϋποθέτει ότι οι παροχείς τρίτου μέρους αυτού του περιεχομένου αντιλαμβάνονται τη διεύθυνση IP των χρηστών, δεδομένου ότι δεν μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς τη διεύθυνση IP. Επομένως, απαιτείται η διεύθυνση IP για την παρουσίαση αυτού του περιεχομένου. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP μόνο για την παράδοση του περιεχομένου. Τα τρίτα μέρη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν λεγόμενες ετικέτες εικονοστοιχείων (αόρατα γραφικά, επίσης γνωστά ως "web beacons") για σκοπούς στατιστικής ή μάρκετινγκ. Οι "ετικέτες εικονοστοιχείων" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πληροφοριών, όπως η επισκεψιμότητα επισκεπτών, στις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Το ψευδώνυμο πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε cookies στη συσκευή του χρήστη και άλλες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, αναφερόμενος ιστοσελίδες, που επισκέπτονται ώρες και άλλες λεπτομέρειες περιλαμβάνουν επίσης τη χρήση των online προσφορά μας, όπως επίσης συνδέονται με τις εν λόγω πληροφορίες από άλλες πηγές.

Youtube

Ενσωματώνουμε τα βίντεο της πλατφόρμας "YouTube" του παροχέα Google LLC, του 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: https://www.google.com/policies/privacy/, Αίτηση εξαίρεσης: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Γραμματοσειρές

Ενσωματούμε τις γραμματοσειρές ("Γραμματοσειρές Google") του παροχέα Google LLC, του 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: https://www.google.com/policies/privacy/, Αίτηση εξαίρεσης: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Έχουμε ενσωματώσει τη λειτουργία για την ανίχνευση bots, π.χ. για τις καταχωρήσεις σε απευθείας σύνδεση μορφές ( "ReCaptcha") ο πάροχος Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: https://www.google.com/policies/privacy/, Αίτηση εξαίρεσης: https://adssettings.google.com/authenticated.

Χάρτες Google

Περιλαμβάνει τους χάρτες της υπηρεσίας Χάρτες Google που παρέχονται από την Google LLC, το 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Τα επεξεργασμένα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ιδίως, τις διευθύνσεις IP των χρηστών και τα δεδομένα τοποθεσίας, αλλά δεν συλλέγονται χωρίς τη συγκατάθεσή τους (συνήθως ως μέρος των ρυθμίσεων των κινητών τους συσκευών). Τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: https://www.google.com/policies/privacy/, Αίτηση εξαίρεσης: https://adssettings.google.com/authenticated.

Γραμματοσειρές Typekit από την Adobe

Βασιζόμαστε στην βάση των νόμιμων συμφερόντων μας (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των αποθεματικών μας, κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ. DSGVO) εξωτερικά «Typekit» Helv τον πάροχο της Adobe Systems Software Ireland Limited, 4 -6 Riverwalk, επιχειρηματική περιοχή Citywest, το Δουβλίνο 24, Δημοκρατία της Ιρλανδίας ενός. Adobe έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έτσι προσφέρει μια εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Η χρήση του Facebook Social Plugins

Χρησιμοποιούμε με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των αποθεματικών μας, κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ. DSGVO) κοινωνικό plugins ( «Plugins») το facebook.com κοινωνικό δίκτυο, λειτουργεί από το Facebook Ireland Ltd., Μεγάλο πλατεία 4 Κανάλι, το Grand Canal Χάρμπορ, το Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ( "Facebook"). Τα πρόσθετα μπορούν στοιχεία ή το περιεχόμενο της αλληλεπίδρασης (π.χ. βίντεο, γραφικά ή θέσεις κείμενο) εκπροσωπούν και είναι αναγνωρίσιμα από το Facebook λογότυπο (λευκό «f» σε μπλε πλακάκια, οι όροι «Μου αρέσει», «Like» ή ένα «μπράβο» σημάδι ) ή επισημαίνονται με την προσθήκη "Κοινωνικής προσθήκης στο Facebook". Η λίστα και η εμφάνιση των κοινωνικών plugins του Facebook μπορούν να προβληθούν εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Το Facebook έχει πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Όταν ένας χρήστης επικαλείται ένα χαρακτηριστικό αυτής της προσφοράς στο διαδίκτυο που περιλαμβάνει ένα τέτοιο πρόσθετο, η συσκευή του δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του plugin μεταφέρεται από το Facebook απευθείας στη συσκευή του χρήστη και ενσωματώνεται από αυτόν στην online προσφορά. Κατά τη διαδικασία, τα προφίλ χρήστη μπορούν να δημιουργηθούν από τα επεξεργασμένα δεδομένα. Επομένως, δεν έχουμε καμία επίδραση στο ποσό των δεδομένων που συλλέγει το Facebook με τη βοήθεια αυτού του plugin και κατά συνέπεια ενημερώνει τους χρήστες σύμφωνα με τις γνώσεις μας.

Με την ενσωμάτωση των προσθηκών, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχει πρόσβαση ένας χρήστης στην αντίστοιχη σελίδα της online προσφοράς. Εάν ο χρήστης συνδεθεί στο Facebook, το Facebook μπορεί να αναθέσει την επίσκεψη στο λογαριασμό του στο Facebook. Εάν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα plugins, για παράδειγμα, πατήστε το κουμπί Like ή αφήστε ένα σχόλιο, οι πληροφορίες μεταδίδονται από τη συσκευή σας απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Αν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα το Facebook να μάθει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του. Σύμφωνα με το Facebook, μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP αποθηκεύεται στη Γερμανία.

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, μπορούν να βρεθούν στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Αν ένας χρήστης έχει ένα μέλος του Facebook και δεν θέλουν το Facebook να συλλέγει σχετικά με αυτό το σε απευθείας σύνδεση πληροφορίες προσφορά γι 'αυτόν και συνδέεται με τους αποθηκεύονται σε στοιχεία μέλος του Facebook, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε και να διαγράψετε τα cookies τους πριν από τη χρήση online παρουσία μας στο Facebook. Άλλες ρυθμίσεις και ασυνέπειες σχετικά με τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές μέσα στις ρυθμίσεις προφίλ Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ή μέσω της πλευράς των ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/ ή από την πλευρά της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/, Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρμα, δηλαδή υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

Twitter

Στο πλαίσιο της online προσφοράς μας, των δυνατοτήτων και του περιεχομένου της υπηρεσίας Twitter που προσφέρεται από το Twitter Inc., μπορεί να ενσωματωθεί το 1355 Market Street, το 900 Suite, το San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά, με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται τα περιεχόμενα αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς στο Twitter.
Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Twitter, το Twitter μπορεί να αναθέσει την κλήση των παραπάνω περιεχομένων και λειτουργιών στα προφίλ των χρηστών. Το Twitter έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία προστασίας από την ιδιωτική ζωή, η οποία παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: https://twitter.com/de/privacy, Αίτηση εξαίρεσης: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής προσφοράς μας, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο της υπηρεσίας Instagram που προσφέρονται από την Instagram Inc., μπορούν να ενσωματωθούν οι 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενο και κουμπιά που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο από αυτή την online προσφορά στο Instagram. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Instagram, το Instagram μπορεί να αντιστοιχίσει την κλήση των προαναφερθέντων περιεχομένων και λειτουργιών στα προφίλ των χρηστών εκεί. Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς, των δυνατοτήτων και του περιεχομένου της υπηρεσίας Pinterest που προσφέρεται από την Pinterest Inc., μπορεί να ενσωματωθεί η 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο από αυτή την προσφορά στο διαδίκτυο στο Pinterest. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Pinterest, το Pinterest μπορεί να εκχωρήσει την κλήση των προαναφερθέντων περιεχομένων και λειτουργιών στα προφίλ των χρηστών εκεί. Πολιτική απορρήτου του Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Xing

Στο πλαίσιο των online λειτουργιών προσφοράς και των περιεχομένων της υπηρεσίας Xing, που προσφέρονται από την XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Γερμανία, μπορούν να ενσωματωθούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενο και κουμπιά που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο από αυτή την προσφορά στο διαδίκτυο εντός της Xing. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Xing, η Xing μπορεί να αντιστοιχίσει την κλήση των παραπάνω περιεχομένων και λειτουργιών στα προφίλ των χρηστών εκεί. Δήλωση απορρήτου της Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection..

LinkedIn

Στο πλαίσιο της προσφοράς μας στο διαδίκτυο, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο της υπηρεσίας LinkedIn που προσφέρεται από την εταιρεία Irland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία, μπορούν να ενσωματωθούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενο και κουμπιά που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο από αυτή την online προσφορά στο LinkedIn. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας LinkedIn, η LinkedIn μπορεί να αντιστοιχίσει την κλήση των παραπάνω περιεχομένων και λειτουργιών στα προφίλ των χρηστών εκεί. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy., Το LinkedIn είναι πιστοποιημένο βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Αίτηση εξαίρεσης: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Google+

Μέσα σε απευθείας σύνδεση χαρακτηριστικά παρουσία και το περιεχόμενο της πλατφόρμας Google+, η Google προσφέρει η LLC μπορεί 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ( «Google») μας, συμπεριλαμβάνονται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά, με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται τα περιεχόμενα αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς στο Twitter. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Google+, η Google μπορεί να εκχωρήσει την κλήση με το παραπάνω περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των τοπικών προφίλ των χρηστών.

Η Google έχει πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, τις προσλήψεις και τις αποτροπιαστικές επιλογές, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) καθώς και στις ρυθμίσεις για την παρουσίαση των διαφημιστικών εμφανίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Δημιουργήθηκε με Datenschutz-Generator.de από την RA Dr. med. Thomas Schwenke