Groenewold - nová média eK - Imprint

Groenewold - NEW MEDIA eK
Great Roßbergstr. 3a
26789 Leer

Telefon: + 49 491 960999-00
Fax: + 49 491 960999-09

Registrový soud: Amtsgericht Aurich
Registrační číslo: HRA 201396

IČ DPH: DE222489119
Číslo DUNS: 342352888

Majitel: Dipl. Inf. Björn Groenewold

Poštovní adresa Berlín:

Groenewold - NEW MEDIA eK
Friedrichstr. 123
10117 Berlin
Telefon: +420 777 851 821

Místo poštovní adresy Hamburk:

Groenewold - NEW MEDIA eK
Winterhuder Weg 29
22085 Hamburg
Telefon: +420 777 851 821

Právní podpora:

advokátní kancelář
RAe Dr. Fenner Bockhöfer Henkys
Slova 11
26789 Leer

Telefon: + 49 491 441-8
Fax: + 49 441-900

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty Chcete-li zobrazit JavaScript musí být zapnutý!

1. Inhalt des Onlineangebotes
Autor si vyhrazuje právo nezodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se týkají hmotné nebo nehmotné povahy a které byly způsobeny použitím nebo zneužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud autor neprokáže úmyslnou nebo hrubou nedbalost. Porucha je přítomna.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně nebo trvale ukončit zveřejnění.

2. Verweise und Odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky („hypertextové odkazy“), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by povinnost ručení vstoupila v platnost pouze v případě, že autor má znalosti o obsahu a bylo by to technicky možné a přiměřené. v případě nezákonného obsahu.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době propojení nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznán žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah ani autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech propojených / propojených stran, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht
Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, video sekvence a texty, které sám vytvořil, nebo se uchýlit k bezlicenční grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům. ,
Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími osobami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnických právů příslušných registrovaných vlastníků. Právě proto, že se jedná pouze o zmínku, neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob!
Autorská práva k publikování, vytvořená autorskými objekty, zůstává výhradně na autorovi stránek. Reprodukce nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Právní platnost tohoto prohlášení
Toto vyloučení odpovědnosti musí být považováno za součást internetové nabídky, na kterou byla tato stránka odkazována. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností nedotčena.

Kontakt

Groenewold - NEW MEDIA eK
Great Roßbergstr. 3a
26789 Leer

Telefon: + 49 491 960999-00
Fax: + 49 491 960999-09
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty Chcete-li zobrazit JavaScript musí být zapnutý!

Vývoj aplikací v Leeru Vývoj aplikací v Oldenburgu Vývoj aplikací v Brémách Vývoj aplikací v Hamburku Vývoj aplikací v Hannoveru Vývoj aplikací ve Wolfsburgu Vývoj aplikací v Göttingenu Vývoj aplikací v Hildesheimu Vývoj aplikací v Salzgitteru Vývoj aplikací v Delmenhorst Vývoj aplikací ve Wilhelmshavenu Vývoj aplikací v Emdenu Vývoj aplikací v Aurichu Vývoj aplikací v Berlíně

Vývoj aplikací v Rostocku Vývoj aplikací v Lübecku Vývoj aplikací ve Stuttgartu Vývoj aplikací ve Frankfurtu Vývoj aplikací v Kolíně nad Rýnem Vývoj aplikací v Düsseldorfu Vývoj aplikací v Norimberku Vývoj aplikací v Bonnu Vývoj aplikací v Münsteru Vývoj aplikací v Osnabrücku Vývoj aplikací v Bielefeldu Vývoj aplikací v Mannheimu Vývoj aplikací v Augsburgu Vývoj aplikací ve Wiesbadenu Brunswick

Vývoj aplikací v Kielu Vývoj aplikací v Magdeburgu Vývoj aplikací v Erfurtu Vývoj aplikací v Kasselu Vývoj aplikací v Heidelbergu Vývoj aplikací v Mnichově Vývoj aplikací v Ulmu Vývoj aplikací v Saarbrückenu Vývoj aplikací ve Vídni Vývoj aplikací v Curychu